uczelnia

Życie studenckie

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, oprócz wysokiej jakości kształcenia, oferuje swoim adeptom również bogatą ofertę życia studenckiego „po godzinach”, zarówno w zakresie rozrywki, kultury i sztuki, sportu, rozwijania swoich zainteresowań (nie tylko naukowych) oraz życia duchowego.

W ramach uczelni istnieje kilkanaście kół naukowych, których członkowie zajmują się: amerykanistyką i językiem angielskim (SKN „Polish Your English”), obszarem pedagogiki i edukacji (SKN Kreatywnych Pedagogów, SKN „Progres”), kosmetologią (SKN „Venus”), zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia (SKN „Promotorzy Zdrowia”), europeistyką (SKN Europeistów), ekonomią (Naukowe Koło Finansów i Rachunkowości „Kapitał”), integracją międzynarodową (SKN „Nauka bez Granic”), geodezją (SKN Geodetów „Poligon”), resocjalizacją (SKN „Reset”), turystyką (SKN Marketingu Turystycznego), bezpieczeństwem (SKN Bezpieczeństwa Wewnętrznego), informatyką (SKN Informatyków) oraz budownictwem (SKN Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu). Promocją nauki i organizacją rozmaitych wydarzeń, wyjazdów naukowych i konferencji zajmuje się SKN „Focus”.

Spore możliwości dla studentów utalentowanych muzycznie dają założony w 2012 roku Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Słowianie” oraz istniejący od 2010 roku Uczelniany Chór Akademicki „Appassionato”. „Słowianie” zrzeszają osoby zainteresowane polskimi tańcami i pieśniami ludowymi. Regularnie uświetniają swymi występami wydarzenia organizowane zarówno na rodzimej uczelni (m.in. inauguracje roku akademickiego, spotkania opłatkowe, juwenalia), jak i poza nią (w Jarosławiu, Głogowie Małopolskim, Rudnej Małej koło Rzeszowa). Współpracują również z innymi taneczno-wokalnymi zespołami regionu, za główny cel stawiając sobie krzewienie kultury ludowej wśród lokalnej społeczności. Chór „Appassionato” natomiast ma w swym repertuarze nieco bardziej zróżnicowany repertuar. Oba zespoły muzyczne prowadzone są przez profesjonalne kierownictwo artystyczne, co umożliwia ich członkom branie udziału w profesjonalnych zajęciach z zakresu emisji głosu czy warsztatów choreograficznych.

W ramach uczelni istnieje także Akademicki Związek Sportowy, który umożliwia pielęgnowanie swych umiejętności sportowych i tężyzny fizycznej poprzez udział w rozmaitych sekcjach. Studenci PWSTE uzyskiwali jak dotąd wysokie lokaty na rozmaitych, w tym ogólnopolskich, zawodach w dyscyplinach takich jak: street basket, pływanie, futsal, siatkówka czy boks.

Nie można również zapominać, że PWSTE w Jarosławiu prowadzi nie tylko teoretyczne kształcenie w ramach nauki o turystyce, lecz także zachęca do uprawiania turystyki w praktyce. Dlatego też przy uczelni funkcjonuje Akademicki Klub Turystyczny PTTK. Jego członkowie nabywają automatycznie legitymację PTTK wraz ze wszystkimi związanymi z tym przywilejami. Celem studenckiego oddziału największej w Polsce organizacji krajoznawczej jest organizowanie wycieczek i imprez turystycznych, popularyzacja turystyki lokalnej wśród społeczności akademickiej, organizowanie konferencji o tematyce turystycznej oraz spotkań z podróżnikami.

Życie studenckie na PWSTE to nie tylko rozwijanie swych pasji i talentów, ale także sfery duchowej. W tym celu istnieje Duszpasterstwo Akademickie „Gaudium” skierowane do studentów, dla których ważne pozostają sprawy wiary i religii.

Adepci PWSTE mają realny wpływ na życie akademickie za pośrednictwem Uczelnianego Samorządu Studenckiego zrzeszającego osoby, którym życie ich uczelni nie jest obojętne. Ambitnym studentom dedykowane jest także Akademickie Biuro Karier umożliwiające szukanie pracy odpowiadającej zdobywanej w murach uczelni wiedzy.