uczelnia

Jakość kształcenia

Nadrzędnym celem Państwowej Wyższej Szkoły im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu jest dostarczanie rzetelnej wiedzy i efektywne łączenie teorii z praktyką, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Uczelnia stawia przede wszystkim na wysoką jakość kształcenia, profesjonalizm kadr oraz dostarczanie adeptom jak najlepszych warunków do nauki. Studenci mają do dyspozycji m.in. nowoczesną bibliotekę, zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych oraz zaawansowany sprzęt i laboratoria. Ośrodek kusi też atrakcyjnym kampusem, na którym znajdują się akademiki, w których można niedrogo wynająć pokój.

Starania władz w zakresie wysokiego poziomu kształcenia potwierdzają niezależne badania: w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Perspektywy” uczelnia zajęła w latach 2017 i 2018 odpowiednio drugie i trzecie miejsce wśród najlepszych wyższych szkół zawodowych w kraju. W zestawieniu tym brane są pod uwagę takie czynniki jak: prestiż uczelni, preferencje pracodawców, ekonomiczne losy absolwentów, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność (mierzona m.in. przez poziom uzyskania środków z Unii Europejskiej) i umiędzynarodowienie.

Na uczelni funkcjonuje czuwająca nad poziomem dydaktyki Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. Podlegają jej jednostki pomocnicze: Zespół Badawczy ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów, Uczelniany Koordynator ds. Praktyk Zawodowych, Zespoły ds. Zapewnienia Oceny i Jakości Kształcenia oraz Komisje Dydaktyczne. Wspólnym systemem odniesienia dla jakości kształcenia są Europejskie i Polskie Ramy Kwalifikacji, które odzwierciedlają najwyższe standardy nauczania.

Kierunki studiów na PWSTE w Jarosławiu stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, łącząc w sobie kształcenie teoretyczne i możliwość podejmowania atrakcyjnych praktyk. Zdając sobie sprawę z faktu, że w dzisiejszych czasach niezbędne jest łączenie sfery nauki i biznesu, uczelnia współpracuje z rozmaitymi podmiotami zewnętrznymi. Na kierunku Hotelarstwo i animacja czasu wolnego partnerem jest rzeszowski Hotel Bristol Tradition & Luxury, który pomaga w tworzeniu wyspecjalizowanej kadry przyszłych pracowników branży hotelarskiej. W tym celu realizowane są spotkania i warsztaty z pracownikami hotelu, którzy mają realny wpływ na plan zajęć na tym kierunku.

Studenci kierunku Geodezja i kartografia mają możliwość odbywania praktyk w przedsiębiorstwie Geomiar Sp. z.o.o., testując swe teoretyczne umiejętności w pracy nad realnymi projektami zlecanymi przez sektor publiczny i prywatny.

Osoby podejmujące naukę w dziedzinie kosmetologii mogą liczyć na udział w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach realizowanych przez firmę Pierre Rene, która przekazuje studentom swe produkty do celów pracy laboratoryjnej.

Na terenie uczelnianego kampusu działa Niepubliczne Przedszkole Integracyjne i Żłobek „Wyspa Skarbów”. Możliwość odbywania w nim praktyk zawodowych mają studenci pedagogiki, dla których jest to wartościowy sprawdzian wiedzy w dziedzinie pracy z dziećmi i edukacji przedszkolnej.

PWSTE w Jarosławiu uczestniczy również w ogólnopolskim programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstałym z inicjatywy Związków Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej. W ramach niego studenci mają okazję uczestniczyć w wykładach, których wiodącym tematem jest przedsiębiorczość, podstawy ekonomii i zarządzania, funkcjonowanie instytucji finansowych w Polsce.

Strategicznym partnerem PWSTE jest Politechnika Rzeszowska – największa uczelnia na Podkarpaciu. Oba ośrodki akademickie współpracują na polu naukowo-dydaktycznym, m.in. poprzez współdziałanie kół naukowych, wspólne przedsięwzięcia sportowe, kulturalne i naukowe czy możliwość korzystania przez studentów z laboratoriów na obu uczelniach. Przy wsparciu Politechniki Rzeszowskiej PWSTE prowadzi ponadto część programu studiów podyplomowych.