uczelnia

O patronie PWSTE w Jarosławiu

Patronem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu jest ksiądz Bronisław Markiewicz. To postać ważna nie tylko dla polskiego Kościoła katolickiego pod zaborem austriackim, lecz także dla całego regionu Podkarpacia w ogóle. Urodził się w roku 1842 w Pruchniku (w dzisiejszym powiecie jarosławskim) jako syn burmistrza tego miasta. Uczęszczał do gimnazjum w Przemyślu, tam też w wieku dwudziestu jeden lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. W 1867 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Pracował następnie jako wikariusz w Harcie i Przemyślu, po czym podjął studia pedagogiczne, filozoficzne i historyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po ukończeniu nauk był proboszczem w miejscowościach Gać i Błażowa. Na początku lat osiemdziesiątych został wykładowcą w seminarium w Przemyślu. W trzy lata po uzyskaniu tej posady postanowił wyjechać do Włoch, gdzie wstąpił do Zgromadzenia Salezjanów i złożył śluby zakonne na ręce samego św. Jana Bosko.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, po ciężkich problemach zdrowotnych, ksiądz Bronisław Markiewicz powrócił na ziemie polskie by objąć probostwo w Miejscu Piastowym, gdzie przy wsparciu posła Jana Trzecieskiego, właściciela pobliskiego majątku, założył placówkę wychowawczą dla sierot i ubogiej młodzieży. Miała ona na celu stworzenie możliwości nauki i pracy dla młodocianych potrzebujących wsparcia materialnego i duchowego. Od 1897 roku ksiądz Markiewicz podejmował starania o utworzenie inspirowanego zasadami stworzonymi przez św. Jana Bosko zgromadzenia zakonnego Michalitów (Zgromadzenie św. Michała Archanioła). Zostało ono jednak oficjalnie zatwierdzone przez Kościół dopiero po jego śmierci, w latach dwudziestych.

Ksiądz Markiewicz słynął z niezwykłego poświęcenia dla idei pracy u podstaw i opieki nad wykluczoną społecznie młodzieżą. Na początku XX wieku założył kolejne placówki dla sierot i ubogich dzieci w Pawlikowicach i Skomorochach. Oprócz tego zajmował się także działalnością wydawniczą, publikując m.in. miesięcznik „Powściągliwość i Praca”, który stał się bardzo poczytny i docierał nawet do Polonii w Ameryce, czy pisząc dramat Bój bezkrwawy.

W 1958 roku Watykan wszczął procedurę beatyfikacyjną księdza Bronisława Markiewicza, która zakończyła się z powodzeniem za czasu pontyfikatu Jana Pawła II. Bez wątpienia błogosławionego patrona PWSTE można uznać za podkarpackiego pioniera w zakresie opieki społecznej i działalności charytatywnej i przez to ważną postać dla historii regionu.