uczelnia

Uczelnia

Istniejąca od 1998 roku Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu składa się z pięciu instytutów: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Inżynierii Technicznej i Stosunków Międzynarodowych. W skład pierwszego z nich wchodzą Zakład Ekonomiki i Zarządzania, Zakład Rachunkowości i Finansów oraz Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Wewnętrznym. W ramach instytutu realizowane są studia na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

Instytut Humanistyczny składa się z Zakładu Filologii (studia filologiczne) oraz Zakładu Pedagogiki (studia pedagogiczne).

Kolejna z jednostek uczelni, Instytut Inżynierii Technicznej, mieści w sobie cztery Zakłady: Informatyki, Geodezji i Kartografii, Budownictwa, Automatyki i Elektroniki Praktycznej oraz Geodezji Zintegrowanej. Studenci mogą kształcić się na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, informatyka oraz automatyka i elektronika.

Instytut Ochrony Zdrowia składa się z Zakładu Kosmetologii, Zakładu Nauk o Zdrowiu i Zakładu Pracy Socjalnej. Oferuje kształcenie w zakresie kosmetologii, pielęgniarstwa i pracy socjalnej.

W ramach Instytutu Stosunków Międzynarodowych istnieją Zakład Administracji (studia z dziedziny administracji), Europeistyki (europeistyka) oraz Turystyki i Rekreacji (hotelarstwo i animacja czasu wolnego).

Poza funkcjonowaniem pięciu instytutów, istnieją także jednostki międzyinstytutowe: Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Pierwsza z nich oferuje podopiecznym naukę języków angielskiego, niemieckiego lub francuskiego według standardów Common European Framework of Reference for Languages. Studium Wychowania Fizycznego natomiast jest odpowiedzialne za infrastrukturę sportową, która umożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i funkcjonowanie Akademickiego Związku Sportowego.

PWSTE w Jarosławiu może poszczycić się profesjonalną kadrą blisko dwustu wykładowców, w tym około pięćdziesięciu z tytułem profesorskim. Wśród nich są m.in. prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan (w pracy naukowej specjalizujący się w gospodarce przestrzennej i regionalnej oraz współpracą transgraniczną), prof. nadzw. dr. hab. inż. Wiesław Ligęza (członek Komisji Budownictwa Krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauki i rzeczoznawca PZITB), Dr Barbara Czuba (ekspertka Ministerstwa Edukacji Narodowej, psycholożka i terapeutka poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży), prof. dr. hab. inż. Konrad Eckes (członek zarządu i przewodniczący Komisji Edukacji Geomatycznej w Polskim Towarzystwie Informacji Przestrzennej), prof. nadzw. dr. hab. Marek Matczak (specjalista w zakresie mechaniki doświadczalnej i optoelektroniki), dr. hab. Tadeusz Kwater (zajmujący się zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją), dr inż. Jarosław Noworól (znawca technologii chemicznej), prof. dr hab. Janusz Schabowski (autor ponad dwustu publikacji z zakresu medycyny), dr hab. inż. Stanisław Popek (członek rady Programowej Krakowskiej Szkoły Biznesu, autor licznych prac naukowych), prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman (rektor uczelni w kadencji 2015-2019 i specjalista w dziedzinie dziedzictwa polsko-ukraińskiego), dr hab. Ewa Swoboda (autorka podręczników do matematyki dla szkół podstawowych, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego) czy prof. dr hab. Andrzej Szromnik (znawca zagadnień marketingowych, zarządzania sprzedażą i biznesu międzynarodowego).

Od 2015 roku funkcję rektora uczelni pełni prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Rejman, który na stanowisku tym zastąpił prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca. W kadencji 2015-2019 Prorektorem ds. Dydaktycznych jest doc. dr Dorota Dejniak, a Prorektorem ds. Dydaktycznych dr. inż. Ryszard Pukała.

Za kontakt PWSTE z mediami odpowiedzialni są nadzorujący zespół medialny Łukasz Woźniak oraz rzeczniczka prasowa Magdalena Bojarska.