uczelnia

Obecna Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu założona została w 1998 roku przez Antoniego Jarosza, profesora w zakresie nauk ekonomicznych. Początkowo funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza. Za swojego patrona uczelnia przyjęła żyjącego na przełomie XIX i XX stulecia społecznika i błogosławionego Kościoła katolickiego, zasłużonego dla lokalnej społeczności Podkarpacia, ks. Bronisława Markiewicza.

Po ponad dwudziestu latach funkcjonowania PWSTE w Jarosławiu jest w ścisłej czołówce najlepszych wyższych szkół zawodowych w Polsce i pozostaje jednym z głównych ośrodków akademickich w województwie podkarpackim. Według prestiżowego rankingu „Perspektywy” w latach 2017 i 2018 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu uplasowała się na podium w kategorii wyższych szkół zawodowych, zyskując w tych latach odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Nic w tym dziwnego – uczelnia stawia przede wszystkim na profesjonalizm kadr i przekazywanie studentom rzetelnej teoretycznej wiedzy naukowej w połączeniu z zapewnianiem praktycznych umiejętności. Wysokie wyniki w rankingach osiągane są również dzięki prestiżowi uczelni, docenianiu jej przez pracodawców, wysokim warunkom kształcenia, innowacyjności i jej kontaktom międzynarodowym.

Struktura PWSTE w Jarosławiu składa się z pięciu instytutów: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Inżynierii Technicznej i Stosunków Międzynarodowych (ponadto istnieją jednostki międzyinstytutowe: Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego). W ramach nich można podjąć studia na kilkunastu kierunkach dotyczących zarówno nauk humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych (inżynierskich) mając do wyboru dwadzieścia specjalności. Kandydaci na studia mogą rekrutować na: administrację, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistykę, filologię angielską, finanse i rachunkowość, hotelarstwo i animację czasu wolnego, kosmetologię, pedagogikę, pielęgniarstwo, pracę socjalną, zarządzanie, automatykę i elektronikę praktyczną, budownictwo, geodezję i kartografię, informatykę oraz inżynierię zarządzania. Jaki kierunek studiów cieszy się największą popularnością? Do najczęściej wybieranych należą geodezja i kartografia, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, finanse i rachunkowość, budownictwo i pedagogika.

Uczelnia oferuje także studia podyplomowe (część z nich jest realizowana we współpracy z Politechniką Rzeszowską) oraz kursów. O popularności PWSTE w Jarosławiu i jej randze świadczą liczby: w roku 2017 na uczelni studiowało 3500 osób i wykładało prawie dwustu pracowników naukowych, z czego ponad pięćdziesięciu z tytułem profesorskim.

Władze akademickie kładą bardzo duży nacisk nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale też niezbędne na rynku pracy umiejętności praktyczne. W tym celu szkoła współpracuje z podmiotami zewnętrznymi i firmami z branży geodezyjnej, kosmetologicznej czy pedagogicznej, zdając sobie sprawę z potrzeby kontaktów sfery nauki ze sferą biznesu. Studenci mają w ramach tej kooperacji możliwość podejmowania praktyk zawodowych i czerpania wielu innych profitów, np. korzystania z firmowych technologii w ramach zajęć akademickich.

PWSTE w Jarosławiu oferuje adeptom nie tylko atrakcyjne i przyszłościowe studia, lecz także możliwość rozwijania swojego osobistego potencjału w postaci pielęgnowania talentów, pasji, umiejętności sportowych, zainteresowań naukowych i pozanaukowych oraz życia duchowego. Jest to możliwe dzięki istnieniu organizacji studenckich, takich jak liczne koła naukowe, Akademicki Związek Sportowy, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Słowianie”, Uczelniany Chór Akademicki „Appassionato”, Akademicki Klub Turystyczny PTTK czy Duszpasterstwo Akademickie „Gaudium”. Studenci mają realny wpływ na życie uczelni za pośrednictwem Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

Uczelnia może poszczycić się również wysokim poziomem umiędzynarodowienia i współpracy z innymi uczelniami, nie tylko krajowymi, lecz także ośrodkami ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Owocem ożywionych kontaktów z zagranicą jest możliwość wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ (jest to program będący następcą legendarnego już programu Erasmus) do krajów takich jak Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Francja, Belgia, Turcja, Litwa, Chorwacja, Łotwa, Włochy i Wielka Brytania. W 2017 roku Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza) podpisała umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Politechniką Rzeszowską, co dało korzyści zarówno obu uczelniom, jak i ich studentom.

Siła jarosławskiej uczelni tkwi przede wszystkim w nowoczesności i odpowiadaniu zarówno na potrzeby studentów (profesjonalny sprzęt laboratoryjny, zdalne pomoce naukowe, biblioteka na miarę XXI wieku), jak i pracodawców (dostarczanie wykwalifikowanych kadr do pracy w sektorze prywatnym i publicznym). Dla osób, które już w czasie studiów chcą podjąć wymarzoną pracę, dedykowane jest Akademickie Biuro Karier. Dużym atutem jest atrakcyjne położenie PWSTE oraz przyjazny kampus, na terenie którego znajdują się tanie w wynajmie akademiki.

Była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu to nie tylko stojąca na wysokim poziomie dydaktyka, ale też prężnie rozwijająca się nauka. W celu prezentowania wyników badań pracowników uczelni (i nie tylko) istnieje wydawnictwo, które drukuje monografie, zeszyty naukowe, kwartalniki, materiały pokonferencyjne, skrypty, podręczniki akademickie, materiały dydaktyczne, czasopisma, a także publikacje zlecone przez podmioty zewnętrzne.

Po dwóch dekadach funkcjonowania dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, a obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna to dzisiaj renomowana marka wśród podkarpackich uczelni i jedna z najlepszych w Polsce wyższych szkół zawodowych. Świadczą o tym nie tylko nagrody i wysokie pozycje w rankingach, ale przede wszystkim zadowolenie wśród studentów i docenienie przez pracodawców, którzy wysoko sobie cenią umiejętności absolwentów jarosławskiej uczelni. Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu: pwste.edu.pl.